Paul Veld creëert persoonlijke en zakelijke meerwaarde
 


Paul Veld

Hij is een schakel tussen veelal grote bedrijven en de boodschap die zij de wereld inbrengen. Daar stuit hij regelmatig op de discrepantie dat de boodschap die een bedrijf uitstraalt zich vaak niet verhoudt tot wat de eigenaren, managers en werknemers voor ogen hebben met hun rol in het bedrijf. Werken vanuit je passie, kijken naar wat iedereen echt wil en waarom ze iets doen. De kern, de essentie naar boven halen om vanuit daar zowel persoonlijke als zakelijke meerwaarde te creëren. Dat is wat de in Edam woonachtige Paul Veld in zijn werk doet.

Lang werkte Paul Veld (Grootebroek, 1961) in de filmwereld. "Naast documentaires maakte ik ook commerciële films voor bedrijven als Philips, Fokker en KLM.” Paul zag bij deze werkzaamheden een groot verschil tussen de commerciële en interne bedrijfsprojecten. “Ik dacht: dat klopt niet. De boodschappen die worden verspreid sluiten niet op elkaar aan. Wat miste was een persoon die als een spin in het web uniforme uitingen maakt en de beste mensen daarvoor om zich heen verzameld. Gek genoeg was dat er nog niet, terwijl dit in de filmwereld heel gewoon is.”
 
•  Albert Heijn
Hij startte een media- en communicatiebureau, Media Platoon en werkt met veel plezier voor met name grotere Nederlandse bedrijven. Ongeveer drie jaar geleden kwam er een omslag. “In mijn werk voor onder andere Tom Tom , Albert Heijn en WE fashion bijvoorbeeld viel het me op dat er veel wordt gecommuniceerd vanuit alleen vorm. ‘Wat’ we doen en ‘hoe’ we het doen. In mijn optiek is het juist belangrijk ‘waarom’ je iets doet. Er is vaak ook een grote contradictie tussen hoe bedrijfsleiders en managers de organisatie aansturen en hoe ze daar zelf in staan. Mijn uitgangspunt is dat alles heel persoonsgerelateerd is en dat probeer ik los te maken.”
 
•  Hart en ziel
De visie die Paul bedrijven meegeeft is de transitie van het verkopen van een product naar het creëren van meerwaarde met je product of dienst. Wat is de toegevoegde waarde en wat betekent het voor je klanten en ook je medewerkers? “Het creëren van meerwaarde vraagt in veel gevallen een andere manier van denken en doen. Dus niet langer een product of dienst aanprijzen door te roepen dat het het beste of goedkoopste is maar een inspirerend en authentiek verhaal vertellen over je merk, product of jezelf. Dat raakt het hart en heeft daarmee een voorsprong in deze tijd.” Daarbij richt hij zich op wat mensen echt drijft met het resultaat dat de organisatie meer waar maakt, de klanten de meerwaarde van een product of dienst ervaren en de medewerkers zich waardevoller voelen.
 
•  Meerwaarde
Vanuit de intentie om persoonlijk van meerwaarde voor anderen te zijn volgde Paul Veld de coach-opleiding Transformational Presence Leadership and Coaching [TPLC] van de Amerikaanse leiderschaps-coach en auteur Alan Seale [www.alanseale.com]. Zijn gedachtengoed en werkwijze vormt de basis van Paul zijn [persoonlijke] begeleiding. Ook doorliep hij diverse persoonlijke ontwikkelingstrajecten en consulteerde verschillende coaches, mentoren en leraren. “De nieuwe inzichten geven me nu de mogelijkheid om de vragen en problemen van klanten snel boven tafel te krijgen. Een probleem laat doorgaans iets onderliggends zien. Mijn vraagstelling richt zich op wat is er echt aan de hand is. Als je dat ziet, dan kun je kijken naar de mogelijkheden en kansen die vanuit daar zichtbaar worden. Door vervolgens doelgerichte keuzes te maken wordt de verandering ingezet.”
 


•  Van essentie naar vorm

Paul werkt vanuit het principe dat iedereen leeft en werkt vanuit een persoonlijke drijfveer en intentie. Een zoektocht naar deze essentie, daar heb je als mens en als bedrijf enorm baat bij. “Vanuit jouw essentie komen de nieuwe inzichten en de antwoorden op de zakelijke vragen. Vervolgens kan ik, vanuit onder andere mijn media- en communicatie ervaring deze dan vertalen naar de meest effectieve vorm; alle strategieën, middelen en uitingen die de essentie het beste en meest effectief weergeven.”
 
‘Van (zaken) doen naar (succesvol) zijn’ is het motto van de Edammer. “Ik heb me gespecialiseerd in het stellen van de juiste vragen waardoor bedrijven en mensen zelf met antwoorden komen. Dat is dus vooral niet dicteren waar je heen moet en wat je moet ‘doen’ maar juist het zichtbaar maken van de natuurlijke koers die het beste bij jou of jouw bedrijf past. Vanuit wat je wilt en wie je echt bent. Jouw ‘zijn’. Het is iedere keer weer mooi te mogen ervaren hoe zo de kern wordt geraakt!”
 

Paul werkt heel persoonlijk en ziet al zijn expertise en ervaring samenkomen in zijn tegenwoordige werk. “Een succesvol bedrijf ontstaat vanuit de optimale balans tussen wat je doet [handen], wat je denkt [hoofd] en wat je voelt [je hart]. Vergeet daarbij nooit je zakelijke en persoonlijke ‘waarom’. Dat geldt eveneens voor de mensen die binnen de organisatie voor je werken.”

 
•  Een andere blik

Als mooi voorbeeld van een bedrijf dat met een andere blik naar de wereld kijkt, noemt hij Google. “Er wordt een beroep gedaan op het bewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers en er is ruimte voor creativiteit. In Nederland is er het nieuwe modemerk 466/64. Een merk dat betekenisvol wil zijn voor mens en maatschappij en helemaal past binnen het nieuwe zakendoen. Vanuit deze intentie is hun missie de legacy van Nelson Mandela door te geven op volgende generaties. ‘it’s in our hands’ is hun motto. Persoonlijk spreekt mij dit erg aan.”
 
•  Inspireren

Paul heeft in de loop van de tijd diverse bedrijven, groot en klein, vlotgetrokken of geholpen een nieuwe koers te bepalen. Hij werkt op projectbasis en individueel met eigenaren of bedrijfsleiders en geeft regelmatig lezingen, dialoogsessies en workshops. ”Mensen betrekken, inspireren en verbinden. Dat zijn kernwoorden van het die Paul Veld vaak gebruikt. Maar ook: delen, transparantie en goed-doen reflecteren het nieuwe gedachtengoed ofwel paradigma. “Dat is heel anders dan zaken-doen vanuit controle, hiërarchie en wedijver, iets wat ik helaas nog veel zie binnen bedrijven.”
 


•  Van welvaart naar welzijn

Paul zijn werk als ‘Meerwaardemaker’ leidt soms tot een andere visie of cultuuromslag, maar is voor iedereen altijd een herkenning waarom zij ooit een bedrijf zijn begonnen of voor hun baan hebben gekozen. “Ik richt me op wat mensen echt willen en waarom ze iets doen. Vanuit daar kunnen ze hun bedrijf, plan of idee realiseren. Het is onderdeel van wat in deze tijd gaande is. Daarbij wordt steeds belangrijker hoe je daarin betekenisvol en waardevol kan zijn voor anderen en een persoonlijke bijdrage kan leveren aan een betere wereld. De transitie van welvaart naar welzijn.”
 
 
Ter inspiratie beveelt Paul de volgende boeken aan:
Simon Sinek: Begin met het waarom
Kees Klomp, Stefan Wobben, en Jesse Kleijer: Handboek betekenisvol ondernemen
Hans Peter Roel: De ontkooiing, kom uit je comfortzone
Ronald van den Hoff: Society 3.0
Anthony Robbins: Notes from a friend 
Ricardo Semler: Semco-stijl
Lisette Peulen: Leven en werken in verbondenheid
 
•   Interview door Luc van de Berg, 2 juni 2014.
•   Foto door Cor Kes.
 

 

 

Mail deze pagina

linked-in twitter
Powered by Smits Web | © copyright 2012 Paul Veld
f t in

m